KALVEBODKVARTERET VEST, ØRESTAD SYD, KØBENHAVN

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Konkurrencen omhandler: By & Havn har igennem knap 20 år udviklet arealerne i Ørestad. Denne nye bydel, tæt på Københavns centrum, mangler at få tilføjet en sidste brik i Ørestad Syd beliggende mellem Øresundsforbindelsen og grænsen til Tårnby.

En del af det centrale Ørestad Syd har i en årrække været anvendt til midlertidig aktivitetspark – ”PLUG N PLAY”. På baggrund af et stigende ejendomssalg i Ørestad Syd er tiden inde til at tage fat på udbygningen af denne centrale del med et grundareal på ca. 175.000 m2.

By & Havn ønsker, at udbygningen tager afsæt i områdets popularitet, især hos børnefamilier, og i den succes, som PLUG N PLAY er. Kvarteret skal udvikles primært som boligområde, hvor uderum og bebyggelse understøtter hinanden og danner en attraktiv funktionel, rekreativ og oplevelsesrig ramme om beboernes dagligliv.

Deltagerne skal udarbejde en masterplan for det nye bykvarter med ”mennesket i centrum”. I forhandlingsfasen vil den eller de udpegede vinder(e) af projektkonkurrencen blive bedt om at udfolde og kvalificere udvalgte aspekter af deres forslag.

KonkurrenceformKonkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud efter forhandling med 1-2 teams.

 

EU-bekendtgørelsen kan hentes her

Dommerbetænkningen kan hentes her

 

De 5 prækvalificerede teams:

JORDI HENRICH
JAUME ARTIGUES ARKITEKTEN
Jacque Vialettes + Lieux-dits,
Estudio Lunar

TRANSFORM aps   VINDER
Bascon, Actice Institute,
Jan Christiansen

ENTASIS
Marianne Levinsen Landskab APS,
MOESLETH, SCHØNHERR, XDGA,
ALECTIA, 
Claus Bech-Danielsen og Anne Katrine Hornemann

HOLSCHER ARKITEKTER
NORD Arkitekter
Schultze + Grassov
PK3 Landskabsarkitekter
Exometric