KALVEBODKVARTERET VEST, ØRESTAD SYD, KØBENHAVN

Bygherre:
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Vinder af konkurrencen: 
TRANSFORM  architecture + urbanism,
Bascon, Actice Institute, Jan Christiansen

Dommerbetænkningen kan hentes her

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK varetager konkurrencerådgivning for denne projektkonkurrence.

By & Havn har igennem knap 20 år udviklet arealerne i Ørestad. Denne nye bydel, tæt på Københavns centrum, mangler at få tilføjet en sidste brik i Ørestad Syd beliggende mellem Øresundsforbindelsen og grænsen til Tårnby.

En del af det centrale Ørestad Syd har i en årrække været anvendt til midlertidig aktivitetspark – ”PLUG N PLAY”. På baggrund af et stigende ejendomssalg i Ørestad Syd er tiden inde til at tage fat på udbygningen af denne centrale del med et grundareal på ca. 175.000 m2.

By & Havn ønsker, at udbygningen tager afsæt i områdets popularitet, især hos børnefamilier, og i den succes, som PLUG N PLAY er. Kvarteret skal udvikles primært som boligområde, hvor uderum og bebyggelse understøtter hinanden og danner en attraktiv funktionel, rekreativ og oplevelsesrig ramme om beboernes dagligliv.

Deltagerne skal udarbejde en masterplan for det nye bykvarter med ”mennesket i centrum”. I forhandlingsfasen vil den eller de udpegede vinder(e) af projektkonkurrencen blive bedt om at udfolde og kvalificere udvalgte aspekter af deres forslag.

Konkurrencen udbydes som en indbudt projektkonkurrence iht. EU-direktiv i to faser med 5 deltagere og mulighed for udbud efter forhandling med 1-2 teams.

EU-bekendtgjort april 2014 
EU-bekendtgørelsen kan hentes her. Fristen er udløbet.

 

De 5 prækvalificerede teams:
JORDI HENRICH, JAUME ARTIGUES ARKITEKTEN, Jacque Vialettes + Lieux-dits,Estudio Lunar
TRANSFORM aps, Bascon, Actice Institute, Jan Christiansen
ENTASIS, Marianne Levinsen Landskab APS, MOE
SLETH, SCHØNHERR, XDGA, ALECTIA, Claus Bech-Danielsen og Anne Katrine Hornemann
HOLSCHER ARKITEKTER, NORD Arkitekter, Schultze + Grassov, PK3 Landskabsarkitekter, Exometric

 

Besigtigelse afholdt d. 4.07.14