FRA IDRÆTSHAL TIL VANDKULTURHUS

Annonceret 28. november 2014

Udskriver: 
Thyborøn Fritidscenter i samarbejde med Lemvig Kommune og Lokale-og Anlægsfonden

Vinder af konkurrencen: 
Team Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, totalrådgiver, 
D+O Tegnestuen, Hundsbæk & Henriksen A/S, rådgivende Ingeniører, Teknologisk Institut/Svømmebadsteknologi, Opland Landskabsarkitekter.

Dommerbetænkning kan hentes her 

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK varetager konkurrencerådgivning for denne projektkonkurrence.

Konkurrencen udskrives i henhold til EU-direktivet, som en indbudt projektkonkurrence, og deltagerne skal komme med bud på transformation af en eksisterende idrætshal til et visionært vandkulturhus.

Projektet skal have stor fokus på erhvervsfremme, da mange lokale aktører vil kunne få gavn af det nye vandkulturhus. Der skal også fokuseres på tilgængelighed og bæredygtighed. Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenters vision er, ud over de store lokale perspektiver, at en arkitektkonkurrence og en efterfølgende ombygningen vil resultere i nyskabende funktioner og arkitektur på området, og at projektet vil kunne være et demonstrationsprojekt som kan danne inspiration og forbillede for lignende initiativer andre steder i Danmark. Lemvig Kommune og Lokale- og Anlægsfonden bakker projektet op.

Det forventes, at Thyborøn Fritidscenter indgår aftale med vinderen af konkurrencen om en total-rådgivningsaftale. Det forventes at hele projektet kan indvies 2017. Konkurrencesproget er dansk.

 

Prækvalifikationsannoncen kan hentes her  
Ansøgningsfrist 6. januar 2015. Fristen er udløbet.

 

De 4 prækvalificerede teams er:

Kjaer & Richter A/S 
Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S
Søren Andersen Arkitekter A/S

Friis & Motke A/S arkitekter MAA
SMAK architects
INGENIØR'NE A/S

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
D+O Tegnestuen, Vestervig
Hundsbæk & Henriksen A/S
Teknologisk Institut

Årstiderne Arkitekter P/S
Grontmij A/S
Alexandra Instituttet A/S

 

Besigtigelse afholdt d. 5. marts 2015

  

Presseomtale af vinderprojektet: