MCH-MESSECENTER HERNING 

 

Konkurrenceudskriver: MCH Messecenter Herning og Herning Kommune i samarbejde med Realdania

MCH Messecenter Herning indbyder hermed i samarbejde med Herning Kommune og Realdania til totalentrepriseudbud om transformering og fornyelse af MCH. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

MCH har det seneste årti udviklet sig dynamisk med en række nye faciliteter. Med en ambition om at udvikle sig yderligere som internationalt multioplevelsescenter er der behov for en opgradering af de fysiske rammer. Udviklingen er gennem årene i vid udstrækning

sket som en løbende ”knopskydning” efter behov, og der efterspørges en helhed i gæsteoplevelsen og en bedre sammenhæng med omgivelserne og med Herning by. For at styrke helheden er der i 2013 udarbejdet en samlet masterplan og en efterfølgende lokalplan, som definerer de overordnede rammer for den fremtidige udvikling af MCH. Planerne danner samtidig ramme om en kommende etablering af TimeWorld – en ny oplevelsesattraktion baseret på fænomenet tid.

Frist for modtagelse af ansøgning er d. 02. maj 2016 kl. 12.00.

Se udbudsannoncen her

17 teams har søgt om prækvalifikation. Nedenstående 4 teams er blevet udvalgt til at deltage i udbuddet:

  • Totalentreprenør C.C. Contractor A/S og underrådgivere Cubo Arkitekter A/S, Schønherr A/S, Trigonal A/S og Midtconsult Rådgivende Ingeniører
  • Totalentreprenør KPC Herning A/S og underrådgivere Schmidt/Hammer/Lassen Architects K/S, SLA A/S og Sweco Danmark A/S
  • Totalentreprenør MAX Bögle International SE og underrådgivere aarhus arkitekterne a/s, Urban Agency A/S og Norconsult A/S
  • Totalentreprenør NCC Construction Danmark A/S og underrådgivere AART architects, Møller & Grønborg A/S og Rambøll Danmark A/S 

 

 Besigtigelse afholdt d. 23. maj 2016

 Se dommerbetænkningen her