MCH-MESSECENTER HERNING

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling varetog den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: MCH Messecenter Herning og Herning Kommune i samarbejde med Realdania

Konkurrencen omhandler: MCH har det seneste årti udviklet sig dynamisk med en række nye faciliteter. Med en ambition om at udvikle sig yderligere som internationalt multioplevelsescenter er der behov for en opgradering af de fysiske rammer. Udviklingen er gennem årene i vid udstrækning sket som en løbende ”knopskydning” efter behov, og der efterspørges en helhed i gæsteoplevelsen og en bedre sammenhæng med omgivelserne og med Herning by. For at styrke helheden er der i 2013 udarbejdet en samlet masterplan og en efterfølgende lokalplan, som definerer de overordnede rammer for den fremtidige udvikling af MCH. Planerne danner samtidig ramme om en kommende etablering af TimeWorld – en ny oplevelsesattraktion baseret på fænomenet tid.

Konkurrenceform: MCH Messecenter Herning indbyder hermed i samarbejde med Herning Kommune og Realdania til totalentrepriseudbud om transformering og fornyelse af MCH. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling.

 

Se udbudsannoncen her

Se dommerbetænkningen her

 

17 teams har søgt om prækvalifikation.
Nedenstående 4 teams er blevet udvalgt til at deltage i udbuddet:

TotalentreprenørC.C. Contractor A/S - VINDER
Cubo Arkitekter A/S, Schønherr A/S
Trigonal A/S
Midtconsult Rådgivende Ingeniører

TotalentreprenørKPC Herning A/S
Schmidt/Hammer/Lassen Architects K/S
SLA A/S
Sweco Danmark A/S

TotalentreprenørMAX Bögle International SE
aarhus arkitekterne a/s,
Urban Agency A/S
Norconsult A/S

TotalentreprenørNCC Construction Danmark A/S
AART architects, Møller & Grønborg A/S
Rambøll Danmark A/S