FÆSTNINGSBYEN FREDERICIA 

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK varetager den samlede konkurrencerådgivning for denne projektkonkurrence.

Konkurrencen udskrives af Fredericia Kommune i samarbejde med A.P. Møller Fonden, som en indbudt projektkonkurrence i henhold til direktiv 2014/24/EU for landskabsarkitekter m.fl.  
Fem teams indbydes til at komme med bud på en strategisk og fysisk udviklings- og helhedsplan for Fæstningsbyen Fredericia. Der vil være et vederlag til hvert team på 300.000 kr.

A.P. Møller Fonden har afsat en bevilling på ca. 30 mio. kr. til første etape af helhedsplanen, der primært omhandler voldanlægget og voldens sammenhæng med byen, og den­ne etape forventes at være realiseret inden for en fireårig periode. Arealet af volden inden for konkurrenceområdet er ca. 330.000 m².

Ønsket er, at volden i fremtiden bliver mere tilgængelig, mere tydelig i sin historiefortælling, at der bliver mere synergi mellem volden og byen, og at der tages stilling til parkering, stisystemer, beplantning, ophold mm., så byen får mest mulig glæde af volden som rekreativ park.

Der kan arbejdes med rekonstruktion eller nyfortolkning eller andet, og der skal detaljeres et antal nedslagspunkter på særlige steder i anlægget.

Konkurrencen forventes gennemført i perioden oktober 2016–marts 2017. Konkurrence­sproget er dansk.
Fredericia Kommune forventer at indgå kontrakt med vinderen af projektkonkurrencen i foråret 2017.
Konkurrencens sekretær: Anne-Mette Bølling.

 

Se pressemeddelse her

 

Prækvalifikationsannoncen kan hentes her 

 

 19 teams har søgt om prækvalifikation. Nedenstående 5 teams er blevet udvalgt til at deltage i udbuddet:

 

1. Hovedrådgiver: Erik Brandt Dam Arkitekter ApS

Underrådgiver: Professor Martin Zerlang (ansat hos EBD ApS), Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, Cornelius + Vöge ApS, MOE Rådgivende ingeniører A/S

 

2. Hovedrådgiver: Henning Larsen Architects

Underrådgiver: Kongshaug & Søn v/ Jesper Garde Kongshaug, EKJ Rådgivende Ingeniører A/S, 2+1 Idebureau v/ Ejere: Morten Kold og Johan Galster

 

 3. Hovedrådgiver: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS

Underrådgiver: NIRAS A/S, NORRØN ApS

 

4. Hovedrådgiver: Schønherr A/S

Underrådgiver: Mogens A. Morgen, Professor, Arkitekt maa, Via Trafik Rådgivning A/S, Cubo Arkitekter A/S

 

5. Hovedrådgiver: Spektrum Arkitekter ApS

Underrådgiver: Box 25 Arkitekter, Katinka Hauxner, strategisk byudvikling, Tine Vognsen, grafiker, Bjørn Westerbeek Dahl, historiker, Erik Housted, historiker, Chris Johnstone, landskabsarkitekt.

 

Se pressemeddelelse her

 

Besigtigelse afholdt d. 14. oktober.

Dommerbetænkningen kan hentes her