DEN BLÅ KANT – byrum og klimatilpasning i Svendborg Havn

Se udbudsannoncen her


ARKITEKTKONKURRENCERDK er rådgiver for denne projektkonkurrence i to faser.

Hermed inviterer Svendborg Kommune til en ambitiøs projektkonkurrence om udvikling af byrummene langs Svendborg Havn med fokus på byudvikling og klimasikring i tæt samspil. Visionen for Den Blå Kant er, at havnen i fremtiden skal invitere og inspirere byens borgere og besøgende til fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i det offentlige rum. Konkurrencen er tilrettelagt som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling.

I fase 1, der er projektkonkurrencen, inviteres fire tværfaglige teams til at deltage og anonymt aflevere deres konkurrenceforslag. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse til efterfølgende forhandling. Fase 2, forhandlingen, vil foregå individuelt med de to teams, og der vil være forhandlingsmøder og mellemafleveringer af de justerede konkurrenceforslag. Efter afleveringen af det endelige konkurrenceforslag udpeges en endelig vinder af projektkonkurrencen.

Der ønskes teams med arkitekt-, byrums-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompetencer inden for bl.a. nytænkning af byrum og infrastruktur i samspil med klimasikring, transformation, dialogbaserede udviklingsforløb og strategisk planlægning.

Se spørgsmål/svar på kommunens hjemmeside via link i udbudsannoncen. 

 

De fire prækvalificerede teams er

Team A

Totalrådgiver: EFFEKT ARKITEKTER ApS

Underrådgivere: SWECO Architects, WTM Engineers

Konsulent: Arcgency

Team B

Totalrådgiver: SLA A/S KØBENHAVN

Underrådgivere: Rambøll Danmark A/S, Weber Arkitekter ApS

Konsulent: Lars Hansen

Team C

Totalrådgiver: SLETH ARKITEKTER A/S

Underrådgivere: Borlund Arkitekter ApS, OPLAND ApS, NIRAS A/S

Team D

Hovedrådgiver: TOPOTEK 1

Underrådgivere: VEGA Landskab ApS, Arcadis Nederland BV

Konsulent: Living Concepts ApS

 

Besigtigelse afholdt d. 13. september 2017