DEN BLÅ KANT – byrum og klimatilpasning i Svendborg Havn

ARKITEKTKONKURRENCERDK, ved Anne-Mette Bølling har varetaget den samlede konkurrencerådgivning for denne konkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af: Svendborg Kommune

Konkurrencen omhandler: Udvikling af byrummene langs Svendborg Havn med fokus på byudvikling og klimasikring i tæt samspil. Visionen for Den Blå Kant er, at havnen i fremtiden skal invitere og inspirere byens borgere og besøgende til fysisk udfoldelse, fordybelse og kreative aktiviteter i det offentlige rum. 

Konkurrenceform: Konkurrencen er tilrettelagt som en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling.
I fase 1, der er projektkonkurrencen, inviteres fire tværfaglige teams til at deltage og anonymt aflevere deres konkurrenceforslag. Det er hensigten at udpege to ligestillede vindere af projektkonkurrencen og indbyde disse til efterfølgende forhandling. Fase 2, forhandlingen, vil foregå individuelt med de to teams, og der vil være forhandlingsmøder og mellemafleveringer af de justerede konkurrenceforslag. Efter afleveringen af det endelige konkurrenceforslag udpeges en endelig vinder af projektkonkurrencen.

Der ønskes teams med arkitekt-, byrums-, landskabsarkitekt- og ingeniørkompetencer inden for bl.a. nytænkning af byrum og infrastruktur i samspil med klimasikring, transformation, dialogbaserede udviklingsforløb og strategisk planlægning.

Se spørgsmål/svar på kommunens hjemmeside via link i udbudsannoncen. 

 

Se udbudsannoncen her

Se dommerbetænkningen her

 

De fire prækvalificerede teams er

EFFEKT ARKITEKTER ApS VINDER
SWECO Architects, WTM Engineers
Konsulent: Arcgency

SLA A/S KØBENHAVN
Rambøll Danmark A/S
Weber Arkitekter ApS
Konsulent: Lars Hansen

SLETH ARKITEKTER A/S
Borlund Arkitekter ApS
OPLAND ApS
NIRAS A/S

TOPOTEK 1
VEGA Landskab ApS, Arcadis Nederland BV
Konsulent: Living Concepts ApS

 

Besigtigelse afholdt d. 13. september 2017