Helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og museumspladsen i Esbjerg

Se EU-bekendtgørelsen her

 

ARKITEKTKONKURRENCERDK ved Anne-Mette Bølling varetager den samlede konkurrencerådgivning for denne parallelkonkurrence.

Konkurrencen er udskrevet af Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme.

Parallelkonkurrencen omhandler:

Området omkring Esbjerg Banegård er under forandring. Den gl. fredede banegårdsbygning ligger centralt i området.

Nye rammer for togdrift har frigjort og vil frigøre banegårdsbygninger til nye formål.

Derfor er Esbjerg Kommune og DSB Ejendomme gået sammen om dette ambitiøse projekt og om afholdelse af denne parallelkonkurrence.

Ny byudvikling er realiseret med stort butikscenter og trafikforbedringer, og andet er under realisering bl.a.  biografcenter, cykelstibro over banen.

”Museumspladsen” indgår også. Det er det sidste store ubebyggede areal i den østlige del af bymidten, som pt. anvendes til overfladeparkering, udendørsaktiviteter og for en mindre del anvendes til hus for særligt unge medcafe, biograf mv.

Det samlede område har store udviklingspotentialer; men der er behov for et helhedsgreb, som kan binde byliv, trafik, parkering, nye byfunktioner og udformning af bymiljø/byrum/klimatilpasning sammen i en velfungerende og smuk helhed.

Der skal udarbejdes en samlet helhedsplan for Banegårdsområdet og Museumspladsen, der skal styrke hele denne østlige del af Esbjerg bymidte både funktionelt, så området opgraderes til fremtiden, og så området løftes byarkitektonisk.

Helhedsplanen skal være forretningsmæssig realistisk og også være robust overfor forandringer, bl.a. i forhold til ændringer i de kollektive transportstrukturer samt klimaudfordringer.

Helhedsplanen skal specielt indeholde forslag til fire deltemaer:

• Anvendelse og disponering af banegårdsbygningerne. Transformation af eksisterende bygninger og/eller udformning af nybyggeri.

• Disponering af funktioner til stationen/kollektiv trafik i konkurrenceområdet. Adgangsveje, afsætning, taxa, parkering, hensyn til handicappede, information mv.

• Disponering af Banegårdspladsen og udformning af Norgesgade til supercykelsti og koblingen til cykelstibroen over baneterrænet.

• Disponering og udformning af Museumspladsen.

Arealet af konkurrencegrunden er ca. 37.634 m2. Det samlede areal af hele konkurrenceområdet er ca. 79.370m2

Frist for ansøgning er d. 6. maj 2019 inden kl. 12.00

Se yderligere i EU-Udbudsannoncen. Link øverst på siden