Ydelser

ARKITEKTKONKURRENCERDK er specialiseret i at arrangere arkitekt- og byplankonkurrencer på et højt professionelt niveau. Hver konkurrence tilrettelægges med respekt for udskrivers krav og ønsker, tid og budget og altid med en ambition om at være værdiskabende.

ARKITEKTKONKURRENCERDK tilbyder et bredt udbud af ydelser, som dækker hele konkurrenceforløbet.

Kerneydelserne i rådgivningen er:

KONKURRENCEPLANLÆGNING
Planlægning af og rådgivning om alle former for projekt- og idekonkurrencer inden for byggeri, byplanlægning, renovering, kulturarv, landskab, infrastruktur, pladser, byrum, design m.m.

Rådgivning om forskellige konkurrenceformer som fx to-fasekonkurrencer, åbne konkurrencer, internationale konkurrencer, programdialogkonkurrencer, minikonkurrencer og parallelopdrag.

KONKURRENCEPROGRAM
Analyser, afklaring af programforudsætninger m.m.
Udarbejdelse af konkurrenceprogram, ansvarlig redaktør
Grafik, layout, tryk, foto, oversættelse

KONKURRENCETEKNISKE BETINGELSER
Udarbejdelse af konkurrencetekniske betingelser for konkurrencen
Rådgivning om nedsættelse af dommerkomite og brug af fagdommere

EU-BEKENDTGØRELSE
Udarbejdelse af EU-bekendtgørelse
Rådgivning om bl.a. udvælgelseskriterier, referencer, teamsammensætning
Udsendelse af EU-udbudsbekendtgørelse via TED

DEN NYE UDBUDSLOV
Konkurrencer afholdes i henhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
vejledning om den nye udbudslov

SERVICERING AF DELTAGERE
Ansvarlig for besigtigelse/spørgemøde for deltagerne
Facilitering af skriftlige deltagerspørgsmål
Modtagelse af konkurrenceforslag
Kontrol og sikring af, at forslagene er konditionsmæssige

SEKRETÆR FOR DOMMERKOMITEEN
Rådgivning om tilrettelæggelse af bedømmelsen
Vejledning af fagdommere og dommerkomiteens medlemmer
Facilitering af hele bedømmelsesforløbet (og evt. forhandlingsforløb)
Mødeleder til bedømmelsesmøderne

DOMMERBETÆNKNING
Udarbejdelse af dommerbetænkning, ansvarlig redaktør
Sikring af at den samlede dommerkomites holdninger tydeliggøres
Grafik, layout, tryk, oversættelse

WORKSHOP
Afholdelse af workshop for kommuner og bygherrer i for eksempel programudarbejdelsesfasen.

Samarbejde

ARKITEKTKONKURRENCERDK har en række strategiske samarbejder med konsulent- og rådgivningsvirksomheder indenfor blandt andet udarbejdelse af konkurrenceprogrammer. 

Derudover samarbejder vi med konsulenter og virksomheder indenfor analysearbejde, økonomiberegninger, arkitekt- og ingeniørydelser, bæredygtighedsekspertise, oversættelse m.m.